Yasho
AUM-padma

Jaartraining Chakra Healing

Muladhara - Wortelchakra, “leven is de kans om te groeien “.
1Element : Aarde
Recht : Er te zijn
Gerichtheid : Zelfbehoud
Ontwikkeling : Aarden

De Wortelchakra is gesitueerd ter hoogte van het stuitje en vormt de diepste verbinding van lichaam en aarde, de wortels van ons wezen. Een gezond eerste Chakra is de basis voor alles.
Als een baby geboren wordt heeft ie nog een verbinding met de Bron. Gedurende de groei & vorming gaat dit contact met de bron langzaamaan verslippen.
De Wortelchakra zorgt voor de fundering van ons lichaam. Het contact met ons lichaam kwijtraken betekent spiritueel dakloos zijn. Zonder fundering waaien we met alle winden mee, kunnen we niet voor onszelf opkomen en bepalen anderen wat wij vinden. Het gevolg is dat angst, schaduw van het eerste Chakra, snel om de hoek komt kijken. Alles is dan gericht op OVERLEVEN …
Het aarden in het lichaam, er mogen zijn, overlevingsdrang zijn de thema's.
Als de basischakra niet sterk is, kan je ongelukkig zijn met lengte of vorm van je lichaam, of je leeft met angst en vertrouwt niemand, of je hebt het gevoel je leven niet in handen te hebben.
Als de basischakra overactief is, barst je misschien bij de geringste aanleiding in woede uit.
Aarden … wanneer je met beide voeten op de grond staat is de lichaamsenergie goed verdeeld, zodat niet alleen het denken bepaald wat er gebeurt, het geeft rust en je bent in het “nu”. Ervaren dat je gevoel van veiligheid van binnen zit en niet afhankelijk is van de buitenwereld. Erkennen dat voor iedereen de behoeften verschillend zijn, zelf ontdekken wat je nodig hebt, brengt je bij een “energieke levenshouding”.
Een goed ontwikkelde Perineum-bekkenbodem heeft niet alleen invloed op een sterk gestel, maar ook op al onze andere Chakra’s.

Svadhisthana - Sacraalchakra, “ zelfverzekerd - vitaal – levenslust ”
2Element : Water
Recht : Voelen
Gerichtheid : Zelfvoldoening
Ontwikkeling : Handelen

De Sacraalchakra, bevindt zich ter hoogte van het schaambeen, staat voor levenslust en vitaliteit, genieten van lijfelijkheid en seksualiteit.
De Sacraalchakra richt zich op het lichamelijke welzijn en regelt de instincten (honger, dorst, seks, slaap en plezier). Dat betekent dat we het lichaam eren door het te geven wat het nodig heeft – voedzaam eten, rust, plezier, werk en beweging. Als we daar teveel van krijgen, verbranden we vitale energie die andere systemen in ons lichaam nodig hebben.
Het vinden van evenwicht tussen beheersing en je laten gaan is essentieel voor de werking van dit chakra. Misbruik van levenskracht put onze vitale energie uit, waardoor we ontvankelijk zijn voor ziekte en emotionele onbalans. Het ontwijken en vastzetten van emoties brengt je weg van je innerlijk thuis, van jezelf.  
Evenwicht in de Sacraalchakra brengt je levenslust, prikkelt de werking van de vijf zintuigen, geeft ruimte om hartstocht en emoties gewoon te uiten en NIET te onderdrukken. Dit alles stimuleert je in een positief zelfbeeld en het vertrouwen dat het universum je precies geeft wat je nodig hebt.
Als de energiestroom door de Sacraalchakra beperkt is, zorgt dat voor wantrouwen en weinig vreugde in je leven. Als hij hyperactief is, huil je misschien van frustratie, ben je voortdurend onrustig en op zoek naar prikkels en/of verdoving.

Manipura – Zonnevlecht, ”Alles waar je energie in stopt… groeit.”
3Element : Vuur
Recht : Handelen
Gerichtheid : Zelfbepaling
Ontwikkeling : Autonomie

De zonnevlecht, bevindt zich iets boven de navel, staat voor wilskracht en het vermogen om keuzes te maken, zelfdiscipline.
Daar waar het eerste Chakra (Perineum) staat voor de innerlijke wereld en het tweede (Sacraal) Chakra voor de buitenwereld, zo staat de Zonnevlecht (derde Chakra) voor de verbintenis tussen die innerlijke- en buitenwereld. Met het derde Chakra vormen wij een autonome identiteit die voor zichzelf opkomt en eigen grenzen stelt… Dit is de vorming van het Ego.
De Zonnevlecht vormt de bron van levensenergie en creativiteit en het is de zetel van de wil. De energie van deze chakra stelt je in staat om gedachten, verlangens en wensen via het handelen te verwerkelijken in de materiële werkelijkheid.
Inactiviteit van de zonnevlecht leidt ertoe dat je je machteloos voelt als je onder druk staat, dat je overdreven of juist te weinig wilskracht hebt, vaak een misselijk gevoel of spanning in de buik krijgt.
Overactiviteit maakt je dominant en tot een "controlefreak".

 Anahata - Hartchakra, “ Liefde ervaren is geven & ontvangen.”
4Element : Lucht
Recht : Beminnen
Gerichtheid : Zelfaanvaarding
Ontwikkeling : Liefde

De Hartchakra, gesitueerd midden op het borstbeen, staat voor liefde voor jezelf en het leven, je open stellen voor wat het leven te bieden heeft.
Open je hart. Mededogen en compassie zijn belangrijk bij de Hartchakra, het stimuleert je om situaties, personen en jezelf te accepteren zoals ze zijn. Echte warmte komt vanuit het hart en vergroot je vermogen tot liefde geven. Toch gebeurt het vaak dat we ons hart sluiten zodra er onenigheid, pijn of verdriet is. Of als niet aan onze verwachtingen wordt voldaan. Hiermee stoppen we de liefdesenergie en doen we onszelf en anderen tekort. Je hart openen en de levensenergie beter laten stromen, begint met eerst voor jezelf te zorgen: je durft je pas open te stellen als je je zelfverzekerd voelt.
Bij een inactieve Hartchakra kan je sentimentaliteit, overdreven gehechtheid en afhankelijkheid ervaren, moeite hebben met vertrouwen en loslaten.
Bij een overactieve Hartchakra ervaar je geven prettiger dan ontvangen, probeer je altijd voor anderen te zorgen/klaar te staan én vergeet je daarbij jezelf/voor jezelf te zorgen.

Vishuddha – Keelchakra, “ Je oorspronkelijkheid accepteren en deze uitdrukken.”
5 Element : Lucht
Recht : Spreken
Gerichtheid : Zelfexpressie
Ontwikkeling : Communicatie

De Keelchakra, bevindt zich ter hoogte van de keel en stemt emotie en verstand op elkaar af. Deze chakra is het centrum van spraak, zelfexpressie en communicatie. Het vermogen om wat je innerlijk beroert door middel van taal en via je stem te uiten (in de wereld te zetten).
In dit chakra gebied heerst eveneens het element lucht, hier leer je los te laten, tot stilte komen, innerlijk leeg worden. Het zuiveringsproces waarin ruimte komt om te leren luisteren naar je innerlijke stem, je innerlijk weten. Hiervoor is het nodig om controle en onnodige emotionele ballast los te laten.
Als de keelchakra in evenwicht is, kun je genuanceerd gevoelens en gedachten benoemen, en op ontspannen wijze goed duidelijk maken wat je denkt en voelt.
Als de keelchakra geblokkeerd is, heb je moeite jezelf te uiten. Het uiten van wat jou bezighoudt of raakt betekent dat je zichtbaar wordt in de buitenwereld, en dit kan angst oproepen. Die angst kan leiden tot het oppotten van gevoelens.

Ajna – Voorhoofdchakra,” Zin van het leven. “
6Element : Ruimte
Recht : Zien
Gerichtheid : Zelfreflectie
Ontwikkeling : Inzicht

De Voorhoofdchakra wordt ook wel ‘Derde oog’ genoemd, gesitueerd tussen de wenkbrauwen in het midden van het hoofd. Het zesde chakra is het voornaamste energie distributie centrum en informeert dus alle chakra’s. Ook zorgt Ajna voor de samenwerking tussen de beide hersenhelften, waardoor er een verfijning van de coördinatie en balans in de denkprocessen ontstaat. In dit centrum bevindt zich ook het vermogen tot creatief denken, verbeeldingskracht en ‘helder zien’ (in de zin van buitenzintuiglijke waarneming).
Het Derde oog biedt je de mogelijkheid tot ‘denken met je intuïtie’. Daarmee wordt bedoelt: denken dat niet louter logisch redenerend te werk gaat, maar dat associatieve sprongen maakt en verbanden legt, waarvan de betekenis eerder door het gevoel en de verbeelding dan door de ratio kan worden begrepen.
Als het zesde chakra goed functioneert, is er verbeeldingskracht, intuïtie en analytisch vermogen.
Als het chakra geblokkeerd is, kun je last krijgen van hoofdpijn of nachtmerries. Je voelt dingen niet goed aan en kunt situaties maar moeilijk inschatten.

Sahasrara – Kruinchakra,” Universeel bewustzijn – overgave & spiritualiteit. “
7Element : -
Recht : Weten
Gerichtheid : Zelfkennis
Ontwikkeling : Begrip

De Kruinchakra bevindt zich boven op de kruin, de plek van de fontanel bij de geboorte. Sahasrara heeft een lichamelijk aspect en een kosmisch aspect.
Dit chakra regelt de verbinding met de kosmos, het gebied van het buiten- of bovenaardse. Het is ook de verbindingslijn met “ thuis ”: de lichtsferen waar je oorspronkelijk vandaan komt.
De Kruinchakra stelt je in staat contact te maken met de dieperliggende betekenis van gebeurtenissen of ontmoetingen. Het kan inzicht geven in het zielenpad dat je bewandelt. Op die manier kunnen de pijn en het lijden die je tegenkomt op je pad (in jezelf of een ander) meer aanvaardbaar worden. Begrip is immers de sleutel tot acceptatie.
Als dit chakra goed functioneert, voel je je vredig en in harmonie en je gedachten zijn helder.
Te weinig energie in de Kruinchakra, geeft een gevoel van depressie - apathie of moeite hebben met iets nieuws aanleren / zelfstandig nadenken.