Yasho
AUM-padma

Bardo en het Tibetaanse Dodenboek

Bardo Thödol.Bardo
bardo"Bardo Thödol betekent" bevrijding door toehoren.
Volgens de leringen van de Vajrayana, is Bardo de tussenfase die men moet doorlopen tussen sterven en de volgende wedergeboorte of reïncarnatie.

Bardo ThodolIn de Tibetaanse cultuur wordt de tekst luidop voorgelezen, “ Bevrijding door toehoren”, liefst door een monnik. Dit gebeurt in meerdere situaties:
- Als instructie voor meditatie voor iedereen.
- Specifiek bij het stervensproces, om de geest van de stervende voor te bereiden op de komende veranderingen en ontwikkelingen. Dit Bardo Thodolvoorlezen gebeurt meestal ook in bijzijn van de familie en geeft hen steun.
- Na het overlijden wordt het lezen van de Bardo Thödol verder gezet in bijzijn van de familie. Om de ziel en bewustzijn van de overledene te geleiden in zijn ontwikkeling c.q. veranderingsproces.

Deze heilige tekst is sterk beïnvloed door de “BON”, de oorspronkelijke inheemse religie, die sterk verweven was met sjamanisme.

Bardo meditatie
Mantra: Om mani padmé hum