Yasho
AUM-padma

Jaartraining Chakra Healing

Wat zijn chakra’s ?
Chakra’s zijn energiecentra die samenvallen met zenuwknooppunten in je lichaam. Ze spelen een belangrijke rol in de energie van je lichaam.
Chakra’s bewegen zich voortdurend in cirkels, vandaar de naam chakra = wiel. Een draaibeweging van deze wielen bewerkstelligt dat de energie de chakra’s ingezogen wordt. Verandert de draaibeweging in buitenwaartse richting, dan wordt de chakra energie uitgestraald.

Het lichaam is één energetisch centrum.
In oude geschriften wordt er melding gemaakt van 88.000 chakra’s.
Dat betekent dat er in het menselijk lichaam nauwelijks een punt is dat geen gevoelig orgaan is voor het opnemen, omzetten en doorgeven van energieën. Het lichaam is één energetische centrum dat voortdurend pulseert.

 
Sushamna, het energiekanaal.

De chakra’s lijken op trechtervormige bloemkelken, met verschillende aantallen blaadjes. In het oosten worden zij vaak als lotusbloemen aangeduid.
Vanuit het midden van de bloemkelk loopt een kanaal, naar de wervelkolom. De chakra is zo verbonden met het belangrijkste energiekanaal nl. “Sushamna “, dat door het inwendige van de wervelkolom naar boven loopt tot aan de kruin van het hoofd.

Chakra’s zijn draaiende wielen.
chakra's
Foto : Het subtiele lichaam C. Dale

  Iedere chakra’s heeft een eigen kleur.  
Pingala en Ida.
chakra's
Foto : Het subtiele lichaam C. Dale
 
Er zijn er nog 2 andere belangrijke energiekanalen, Pingala en Ida.

 
Kundalini.
De 2 belangrijkste en wezenlijkste energievormen
worden via het wortel- en kruinchakra opgenomen.

Tussen deze 2 chakra’s loopt de sushumna, waarop alle energiecentra door middel van hun “bloemsteel” aangesloten zijn en waardoor ze van levenskracht voorzien worden.
Het is het kanaal waardoor de “ kundalini-kracht ” opklimt.

 

Chakra’s zijn fijnstoffelijke zintuigen.
De chakra’s nemen uit de omgeving ook rechtstreeks vibraties op die, op die respectievelijke frequenties overeenstemmen. Chakra’s zijn dus ook fijnstoffelijke zintuigen.

De Chakra’s dienen als ontvangers voor alle energievibraties en informatie die het fysieke bereik te boven gaan.
Ze zijn de opening die ons met de onbegrensde wereld van de fijnere energieën verbinden.
Zo stralen de chakra’s energie in de directe omgeving uit en veranderen ze de atmosfeer in onze omgeving.
We kunnen via de chakra’s genezende trillingen, alsook bewuste of onbewuste boodschappen uitzenden. Mensen en situaties en zelfs materie beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin.