Yasho
AUM-padma

Fluisteringen van het hart

Fluisteringen van het hartHet hart overstijgt de grenzen van het ego en stelt je in staat relaties aan te gaan die niet gebaseerd zijn op louter eigenbelang. In het hart leeft ergens de herinnering aan de oorspronkelijke eenheid der dingen en hoe sterker het Hartchakra ontwikkeld is, hoe meer daarin het verlangen leeft naar gelijkwaardigheid en broederschap, en hoe meer het vermogen aanwezig is tot begrip en tolerantie.

Fluisteringen van het hartHartchakra en Yin en Yang… bij de Hartchakra gaat het ook om het vinden van evenwicht tussen onze innerlijke vrouwelijke kant en onze mannelijke kant. Ondanks de emancipatie hebben we geleerd dat mannen sterk zijn en vrouwen behoren zorgzaam, lief en teder te zijn. Hier treed snel een gefixeerdheid op.

Fluisteringen van het hartHartcoherentie …
Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Het hartritme varieert voortdurend, de tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant, hartcoherentie is een sterke indicator van emotioneel welzijn. Elke verandering in onze emotionele toestand verandert het elektromagnetische veld van het hart, wat weer een hele serie veranderingen in het lichaam teweeg brengt. Bij een goede Hartcoherentie treedt verbetering van het immuunsysteem op, een lage bloeddruk, er komen minder stress-hormoon vrij en er ontwikkeld zich een verhoogde hoeveelheid heilzame hormonen, en daarbij … als bonus ook nog … een vertraging van het verouderingsproces.

Fluisteringen van het hartHet hart is verbonden met het element Lucht … in hoeverre kun je de dingen vanuit verschillende perspectieven zien om zo kennis/inzicht te vergroten, het negatieve laten transformeren in het positieve. Kun je flexibel omgaan met de veranderlijkheid van het leven; in hoeverre is er overgave aan de natuurlijke loop der dingen.

Fluisteringen van het hartOpbouw van de workshop.
De workshop heeft een aantal vaste onderdelen die iedere lesdag terugkomen, en die zich richten op verkennen – uitreiken naar - herkennen - invoelen - verdiepen van de processen gelieerd aan kwetsbaar (mogen) zijn en krachtig voelen, stimuleren, inspireren … EN … vertrouwen dat liefde de sterkste kracht is van het universum, liefde ervaren is geven & ontvangen.

Concrete oefeningen, technieken en meditaties die je ondersteunen bij deze thema’s. De (lichaams-)oefeningen richten zich op het fysieke en het energetische aspect; zelfonderzoek & reflectie is gericht op het psychosociale aspect; meditatie & visualisatie richten zich op het spirituele aspect.

De krachtige natuur op en rond la Ferme du Bois-le-Comte is wezenlijk onderdeel van het programma. We doen dagelijks oefeningen die uitnodigen om je te verbinden in & met de natuur. Met het element lucht – vertrouwen en pad van het hart - komt het ritme van je levensadem. In de verkennende binding met Moeder Aarde die je helpt in vertragen & verstillen komt vanuit deze wijsheid en inspiratie de rust om meer je eigen ruimte in te nemen.