Jaartraining 'Levensritme, Vergankelijkheid & Meditatie'
AUM-padma

Training 'Heel jezelf !'

Opzet van de jaartraining
De jaartraining start met een introductie om vertrouwd te worden met wat het begrip Healing.
In de lesdagen erna wordt primair gekeken naar de basiselementen waaruit ons fysieke en mentale lichaam is opgebouwd (aarde - water - vuur - lucht - ruimte) om te ontdekken waar de zwakte/sterkte is, waar en welke ondersteuning nodig is.

Training 'Heel jezelf !' Healing & Bewustzijn:vertrouwd worden met deze begrippen en wat werken met de Kundalini – genezende levensenergie - voor jou kan betekenen.

Roots : kijkend naar de voorouderlijke lijn en hoe deze zich doorzet in jou leven …en ... wat jij doorgeeft ...
Daarnaast zijn er ook de “ onafgewerkte zaken, de nog losse eindjes “, zaken uit het verleden die niet geheeld zijn en die je onbewust beïnvloeden.
Richten op “ oude pijn”, deze begrijpen & aanzet tot healen.

Het energetisch lichaam: alle levende organismen bevatten energie – energiepunten & energielichamen.
Elke levenscel ontvangt energie, breekt energie af, zet energie om en … verspreidt energie.

Aarde element: aarden en geaard zijn in het lichaam; de mate waarin je je kunt verbinden met de omgeving; de mate waarin je kunt ontvangen en uitreiken; grenzen aangeven; bescherming.

Water element: bewegen vanuit het bekken; de mate waarin je kunt genieten van het leven, vreugdevol en tevreden kunt zijn; de vloeiendheid en het gemak van bewegingen in gebeurtenissen en relaties; blij kunnen zijn met de mensen die je ontmoet en de plaatsen waar je heen gaat.

Vuur element: de mate waarin je enthousiasme, opwinding en creatieve impulsen kunt 'kanaliseren'; initiëren, creëren - de mate waarin je creativiteit in de vorm kunt zetten; de mate waarin je in het creatieve 'vuur' stabiel kunt blijven (niet opbranden of uitgeblust raken).

Lucht element: in hoeverre kun je de dingen vanuit verschillende perspectieven zien om zo kennis/inzicht te vergroten, het negatieve laten transformeren in het positieve. Kun je flexibel omgaan met de veranderlijkheid van het leven; in hoeverre is er overgave aan de natuurlijke loop der dingen.

Training 'Heel jezelf !' Ruimte element: is er voldoende ruimte om de elementen aarde - water - vuur - lucht tot uitdrukking te laten komen; hoe zit het met hun onderlinge effecten op elkaar; kan het lichaam regenereren, vitaliseren; is er voldoende ruimte voor zelfreflectie.

Levensritmen : Iedere levensfase heeft zijn eigen tempo & energie, zijn uitdagingen, zijn kommer & kwel. Door het leven in een sneller ritme te leven dan bij je past, ervaar je vaak een “opgejaagde” levenskwaliteit.
Je persoonlijke levensritme (her-)kennen creëert ruimte voor rust en helderheid.